Privacy & Disclaimer van Het Ondernemers Magazine Twenterand

Deze pagina is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Monolith creative media wil immers het béste voor iedereen die gebruik maakt van deze website. Indien je vragen hebt kun je altijd contact opnemen met info@monolith-media.nl

Privacyverklaring van Ondernemers Magazine Twentrand

Via de dienst ondernemersmagazine-twenterand.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Monolith creatieve media acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • Wil je je persoonsgegevens inkijken? Of wil je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem. Je kunt dit zelf doen door contact op te nemen via het contactformulier. Of je laat het ons weten per e-mail.

Monolith creatieve media is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens

Door contact met ons op te nemen laat je gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens (indien noodzakelijk) voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– Emailadres
– Betalingsgegevens
– Geslacht
– IP-adres

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen over het Ondernemers Magazine Twenterand:
– per post
– per e-mail
– via social media
– per telefoon

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.