Gemeente Twenterand Duurzaam DOEN!

Tekst: Arjen Maat  |  Foto’s: Niek Erents

Energietransitie
De gemeente Twenterand vindt het belangrijk oog en oor te hebben voor wat er in de samenleving speelt. Ook op het gebied van duurzaamheid. Daarom ging de gemeente in het najaar van 2017 om tafel met inwoners, ondernemers (waaronder Veolia Polymers) en partnerorganisaties om te horen welke ideeën er zijn. Die gesprekken leverden een goedgevulde duurzaamheidsagenda op, met ambities én concrete uitvoeringsmaatregelen.

In de duurzaamheidsagenda “Twenterand samen duurzaam doen” gaat het grofweg om drie hoofdthema’s: energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Bij energietransitie gaat het om de overgang van fossiele brandstoffen naar het gebruik van volledig duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Denk aan zonnepanelen op het dak, warmtepompen, warmte-koude-opslag en goede isolatie van woningen.

Twenterand kiest voor

Duurzaam DOEN!

Dorpen als spons
Het klimaat verandert, óók in Twenterand. Zachtere winters, hetere zomers en meer neerslagpieken. De Twenterandse dorpen kennen veel steen in de openbare ruimte en in de tuinen. Dit kan wateroverlast veroorzaken, omdat regenwater dan niet goed weg kan. Dorpen moeten meer als ‘spons’ worden ingericht, bijvoorbeeld door tuinen en de openbare ruimte minder te verharden met steen en er bij het bouwen van nieuwe wijken rekening mee te houden.

Afval als grondstof
In een circulaire economie gaan we slim om met energie, water, grondstoffen en voedsel. Afval is een grondstof. Schaarse grondstoffen worden teruggewonnen én ingezet om nieuwe waarde te creëren. Dat vraagt om nieuwe modellen voor productie, consumptie, distributie en logistiek. De gemeente Twenterand wil gaan stimuleren dat steeds meer hergebruikte grondstoffen ingezet worden en dat gebouwen en materialen makkelijker herbruikbaar zijn.
De energietransitie gaat om de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen

Samen verantwoordelijk
Ook Veolia Polymers heeft meegedacht over de duurzaamheidsagenda van Twenterand, waar het gescheiden inzamelen én verwerken van kunststof verpakkingen al heel goed gaat. Bij Veolia zien ze het als missie inwoners nóg meer oog te laten krijgen voor het recyclen van kunststof. “De consument moet producten van gerecycled materiaal meer gaan accepteren. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor een duurzamere toekomst”, aldus Gerrit Klein Nagelvoort van Veolia.

Gemeente Twenterand
Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen
0546-840840
info@twenterand.nl
www.twenterand.nl/duurzaamdoen