Column: Hans Evers
Marquette Detachering

Tekst: Hans Evers  |  Foto’s: Petra Holland

Onze economie kan niet zonder buitenlandse arbeiders

Arbeidsmigranten uit Polen, Hongarije en andere voormalige Oostbloklanden leveren een substantiële bijdrage aan onze economie. Volgens economisch onderzoek waren zij in 2017 goed voor elf miljard van ons nationaal inkomen. Werknemers uit Oost-Europa vervullen inmiddels 514.000 banen en zijn vooral actief in de metaal, logistiek, groothandel, land- en tuinbouw en de voedingsindustrie.

Deze cijfers geven aan hoe belangrijk arbeidsmigranten voor onze economie zijn. Één op de twintig banen wordt vervuld door een werknemer uit Oost-Europa. We hebben een gigantisch probleem wanneer deze mensen hier niet langer naar toekomen om hun handen uit de mouwen te steken. Er heerst nog te vaak een negatief beeld over deze werknemers. Het negatieve imago is vaak onterecht. Bovendien menen critici dat arbeidsmigranten niet nodig zouden zijn, omdat er nog altijd 1.2 miljoen mensen in ons land langdurig werkloos zijn. Het is niet zo simpel om arbeidsmigranten één op één te vervangen door langdurig werklozen. Ik wijs dan vaak op de kaartenbakken bij de gemeenten en het UWV. De profielen van de potentiële werknemers in die bakken zijn vaak niet geactualiseerd, of slecht toegankelijk voor werkgevers met vaak niet de juiste match, waardoor uiteindelijk maar beperkt kandidaten geleverd kunnen worden. Ook is het vaak zo dat mensen vanuit een uitkeringssituatie in een armoedeval terecht komen, omdat zij bepaalde toeslagen verliezen als ze werk accepteren. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt intussen steeds groter, daarom verwacht ik dat de instroom van arbeidsmigranten alleen maar zal toenemen. Het is dus heel belangrijk dat wij die arbeidsmigranten goed faciliteren op het gebied van huisvesting en scholing. Hier ligt voor uitzendbureaus in samenwerking met overheid en gemeenten een grote uitdaging. Marquette Detachering heeft van de ruim 700 werknemers zo’n 400 arbeidsmigranten gehuisvest in onze eigen regionale locaties. Wij leveren vooral medewerkers aan bedrijven in Twente. Dit om woon-werkverkeer zo kort mogelijk te houden en snel bij onze klant willen zijn. Zo houden wij alles overzichtelijk. De overheid zou nog meer toezicht moeten houden op, en acties moeten ondernemen tegen uitbaters van woningen en malafide uitzendbureaus die de wet- en regelgeving van ons land niet zo nauw nemen. Deze bedrijven zorgen voor een slecht imago van onze branche. Ik ben er van overtuigd dat veel arbeidsmigranten, die op dit moment in Nederland werken hier graag voor langere tijd willen blijven en samen met hun gezin een toekomst op willen bouwen. Zij worden dan ook in de toekomst deel van een nieuwe generatie Nederlanders.

Hans Evers

Marquette Detachering
Bedrijvenpark Twente 331
7602 KL Almelo
0546-574130
info@marquette-detachering.nl
www.marquette-detachering.nl