Gemeente Twenterand

Tekst: Rob Kunst
Fotografie: Petra Holland

www.twenterand.nl/ondernemen

Wederzijds begrip en een betere samenwerking

“Samen met ondernemers en het onderwijs de instroom in de techniek vergroten”

Gemeente en ondernemers moeten samen
een geoliede machine worden

Als centraal aanspreekpunt voor ondernemers is Marijke Schipper vaker buiten dan binnen de muren van het gemeentehuis in Twenterand te vinden. “Je moet de bedrijven kennen en zij jou. Alleen dan kom je tot een optimale samenwerking.”

Sinds vorig jaar bekleedt ze deze functie fulltime en maakt Twenterand grote stappen op het gebied van ondernemersbenadering. “Toch zou ik mijn rol meer projectleider, adviseur of procesbegeleider noemen”, vertelt ze enthousiast. “Ik kom uit het bedrijfsleven en ken Vriezenveen goed. Ik bevind mij in een verrassend werkveld bij de gemeente. Het is interessant op alle fronten. Als de ogen, oren en mond van de gemeente ben je echt het ondernemersaanspreekpunt oftewel de accountmanager van alle bedrijven.”

Met een groot aantal ondernemers in de vier Twenterandse dorpskernen hebben Schipper en uiteraard ook Martha van Abbema, wethouder van Economische Zaken, het ontzettend druk. Zo is het streven om iedere dinsdag en donderdag Twenterandse ondernemers te bezoeken. “Dáár vind je de bedrijfskennis, de visie en de informatie. Niet binnen de muren van het gemeentehuis”, vertelt Van Abbema. Waar eerder de focus lag op het maken van sociaaleconomische visies en beleidstukken en minder op de uitvoering ervan, wordt nu geprobeerd dit om te draaien. “Nu hebben we een minder dik boekwerk als leidraad en de focus ligt meer op de praktijk en op het contact met de ondernemers. Zo willen we een goed ondernemersklimaat creëren.”

Tijdens bezoeken worden allerlei thema’s zoals (product)ontwikkelingen, uitbreidingen, problemen en werkloosheid besproken. “Dit leidt tot wederzijds begrip en een betere samenwerking. Denk bijvoorbeeld aan vergunningaanvragen”, legt Schipper uit. “Ik zou graag eerst met de ondernemer praten over ideeën en richtlijnen en daarna pas het papierwerk regelen. En niet andersom. Dit scheelt veel tijd, geld en frustratie. De gemeente en de ondernemers moeten samen een geoliede machine worden. Dat is het streven.”

Ondernemershuis Twenterand

Aan de Weitzelweg in Vriezenveen zijn in het Ondernemershuis Twenterand flexibele werkplekken ingericht voor (startende) ondernemers. De focus ligt op samenwerking en netwerken. De gemeente faciliteert de locatie, terwijl het concept is bedacht en wordt begeleid door een foundersgroep. Van Abbema: “Deze groep bestaat uit ervaren Twenterandse ondernemers. Met hun kennis en expertise zijn ze zeer betrokken. Zo ondersteunen ze de ambitieuze, gedreven startende ondernemers op allerlei vlakken. ‘Grijs helpt groen’ noemen ze het zelf. Dit kunnen wij als gemeente alleen maar omarmen.”

Op de vrijdagochtend werkt Schipper geregeld vanuit het Ondernemershuis. Ze spreekt de aanwezige ondernemers, krijgt veel mee van het reilen en zeilen in de ondernemerswereld en deelt bestuurlijke zaken vanuit de gemeente of provincie.
“Het is allemaal erg laagdrempelig. Iedereen is erg positief. Er ontstaat een onderlinge samenwerking en men leert van elkaar. Dat is wat we graag zien.”

Schaarste in de techniek

Samenwerking tussen lokale ondernemers, gemeente en het onderwijs is noodzaak om schaarste in de techniek tegen te gaan. “Vier op de tien leerlingen op het VMBO in Twente zouden in de techniek moeten instromen, maar dit zijn er slechts één of twee. De techniek vergrijst. Dat is een groot probleem”, geeft Van Abbema aan. Ook Twenterand kent een aantal sterke metaalbedrijven. “Lokaal zou hier hard aan gewerkt moeten worden. Bijvoorbeeld samen met het Noordik in Vroomshoop en Vriezenveen. Als gemeente proberen we samen met ondernemers en het onderwijs de instroom in de techniek te vergroten. Scholen hebben tegenwoordig geen technieklokaal meer, dus het is zaak technische vaardigheden op te doen op de werkvloer bij bedrijven. Deze bedrijven faciliteren het onderwijs dan. Bovendien kan je de leerlingen zo net dat beetje extra enthousiasme meegeven.”

 

Gemeente Twenterand

Manitobaplein 1
7671 GS Vriezenveen
06-30993493
ondernemen@twenterand.nl
m.schipper@twenterand.nl
www.twenterand.nl/ondernemer
@OndTwenterand

Gemeente Twenterand